การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ. 2564 ภาค ค. จังหวัดนครสวรรค์   วันที่ 19 มีนาคม 2565 

รวบรวมบรรยากาศการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งการสอบเป็น 2 วัน และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รับชมภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/107HKaRB5ireXTC8Dn9VW0Cl-mfkwmiI4

ภาพ/ข่าว โดย นายสุธี ดีไทสงฆ์ สพม.นครสวรรค์