สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ปีการศึกษา 2564

        วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารการจัดสอบระดับสนามสอบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการจัดสอบด้วยข้อสอบกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 พร้อมทั้งให้กำลังใจประธานสนามสอบ  กรรมการคุมสอบ และนักเรียน จากการตรวจเยี่ยมพบว่าทางโรงเรียนในสังกัดได้มีการบริหารการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเที่ยงตรง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด