สพป.สระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางพรพนา บัวอินทร์ และนายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู และโรงเรียนบ้านหนองข่า