สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2565”   

       วันที่ 23 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 น.  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 11/2565  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากนั้น ได้ประชุมบอร์ดบริหาร  เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2