สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน กิจกรรมอ่านออกยกชั้น

         วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน กิจกรรมอ่านออกยกชั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2564  การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด การอ่านรู้เรื่อง การเขียนหนังสือได้ถูกต้องเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลังพิธีเปิดโครงการฯ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ได้รับแบบทดสอบเพื่อไปดำเนินการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการ  ระหว่างวันที่  23-24-25  มีนาคม  2565