สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธาน การประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2