การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนใพระบรมราชินูปถัมภ์  และทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

วันที่  24  มีนาคม  2565  เวลา 10.00 น.  นางมัทนา สุวัณณุสส์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี  จำนวน 17 คน รวมทั้งติดตามผลการเรียนของนักเรียน  มอบทุนการศึกษา และมอบถุงชีพให้กับนักเรียน  โดยมีนายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และนายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2