สพป.ปจ.2 ขับเคลื่อนโครงการครูยุคใหม่ พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์

         วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกแบบกำหนดหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการครูยุคใหม่ พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการกำหนดหลักสูตร และจัดทำข้อมูลแบบทดสอบพร้อมเฉลยแบบทดสอบ ให้สอดคล้องตามหัวข้อและเนื้อหาวิชาที่กำหนด และจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2