สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ ZOOM

             วันที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา 15.00 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการร่วมวางแผนการประเมินคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดการประเมินคัดเลือก ในวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565