ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

          วันที่ 25 มีนาคม 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร  และนักเรียน  พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน  ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ณ  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว  และโรงเรียนบ้านเขาด้วน  ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของ สพฐ. และ ศบค.จังหวัดปราจีนบุรี  อย่างเคร่งครัด