ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          วันที่ 26 มีนาคม 2565  เวลาตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพชุมชน สำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบถึงยังชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  ต.สำพันตา อ.นาดี  (2) โรงเรียนสายมิตรศึกษ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี (3) ศาลาท้าวเวสสุวรรณ วัดแจ้ง (เมืองเก่า) ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านโนนสูง และโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว  ร่วมจัดนิทรรศการ โดยมี นายวัลลพ  สงวนนาม  เลขาธิการ กศน. นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายอัมพล  หันทยุง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ให้การต้อนรับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง