สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่  28 มีนาคม  2565  เวลา 08.00 น. นางชุลีกร  ทองด้วง  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำคณะผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแจ้งการปฏิบัติงานราชการต่าง ๆ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1