สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

        วันที่ 26 มีนาคม 2565  นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ซึ่งการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำเอาวิธีการและกลวิธีในการสอนใหม่ๆ ไปปรับปรุงคณะผู้ให้การฝึกอบรมในสังกัดของตนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเพื่อให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่างๆ นั้นไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป  ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี