บุคลากร สพม.นครสวรรค์ เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ จังหวัดนครสวรรค์ 

วัน พุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายพงษ์เทพ เจริญไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดนครสวรรค์ มีข้าราชการ จำนวน 4 ราย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ โดยรับมอบจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์