สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้า…ข่าว  สพฐ.”  ครั้งที่ 7/2562  ณ ห้องประชุม 2  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2   โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา  ทั้งนี้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด ติดตามรับชมผ่าน  ทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  ช่อง 15,  VDO  Conference ฯลฯ