สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS)

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง และดำเนินการจัดทำสารสนเทศโดยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมี ครูวิชาการ/ทะเบียนวัดผล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียน 114 โรงเรียน เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7145044242232420/?d=n