สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวข้อข่าว ดังนี้ ****ศาสตร์พระราชา >>การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในทุกมิติที่เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >>มาตรการการลดปัญหาฝุ่นละออง>>การร่วมมือในการแก้ปัญหาของทุกฝ่าย *** เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู >>ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 >>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซี.เอส ปัตตานี>> นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 >>วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> การประกาศผลสอบและการจัดอบรม ผอ.สพท.และ ผอ.รร. >> วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีเปิดการประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 3 โรงแรมหรรษาเจปี จังหวัดสงขลา ****แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. รมต.กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนบ้านรวมมิตร จังหวัดเชียงราย >>วิทยาการคำนวณการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ >> ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดลำปาง