ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้การเลือกตั้งและการเสริมสร้างการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.30 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้การเลือกตั้งและการเสริมสร้างการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท  ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไป/เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ  ปราศจากการครอบงำ  และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ดร.ป้องปราการ สุดนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน, นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  และศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์  กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ฯ  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  รวมจำนวนทั้งสิ้น  300  คน