สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565

5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1