ผู้ช่วยเลขาฯ ประชุม ผอ.สพท.จชต. ณ สพป.นราธิวาส เขต 1

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย นายสราวุธ ยอดรักษ์ นางศิริพร ใจห้าว นายโกมิน ทัพซ้าย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1