สพป.ปจ.2 ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

           วันที่  5  เมษายน  2565  เวลา 09.00 น.  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  มอบหมายให้นายวิทยา วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  คณะศึกษานิเทศก์  และสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. จำนวน 57 โรงเรียน  ร่วมการประชุม เพื่อรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live โดยมี ดร.นันทา  หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. เป็นประธานในการประชุม และถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัย