ประชุมคณะกรรมการ COVID -19 สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธย่า เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ COvid -19 สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 โดยการบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบ และตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด 176 แห่ง ร่วมประชุม เพื่อรับฟังชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ E-COVID-19 REPORT+7411จำนวนคนที่เข้าถึง18จำนวนการมีส่วนร่วมไม่สามารถโปรโมทได้

แทนไท บุญเลิศ
Latest posts by แทนไท บุญเลิศ (see all)