สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมหารือแนวทางการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ให้ บริการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2