ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมคณะ ตรวจติดตามประเด็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2

วันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 สุรินทร์ เขต 2 รับการตรวจติดตามประเด็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ (พาน้องกลับมาเรียน/โรงเรียนคุณภาพ/สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center/แก้ไขปัญหาหนี้สินครู) จากนายไพศาล วุฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 โดยมี นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)