สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1