สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคะปวง และโรงเรียนบ้านแม่สะลาบ พร้อมนี้ได้ติดตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก