พิธีมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง มีโรงเรียนเข้ารับตราพระราชทานฯ จำนวน 53 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 39 โรง และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 โรงเรียน

ศริราณี พรหมบังเกิด