สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ร่วมกับ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม กำกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ โดยมีสนามสอบทั้งหมด จำนวน 60 สนามสอบ