สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมจัดทำระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)

วันที่ 11 เมษายน  2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดรและนางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พบปะและให้โอวาสแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัด จำนวน 96 ราย เพื่อจัดทำระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2