ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมงานบุญคูณลาน-ข้าวใหม่ปลามัน

วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 16.30 น.  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานบุญคูณลาน-ข้าวใหม่ปลามัน  ตำบลเขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการกิน)  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน  และประชาชนในพื้นที่  ร่วมกันจัดงานประเพณีทำบุญคูณลาน เพื่อเป็นการเรียกขวัญพระแม่โพสพที่ตกหล่นตามท้องนา  ขึ้นสู่ยุ้งข้าว  บูชาพระแม่โพสพ  และถ่ายทอดภูมิปัญญาการกินและสาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้านของชาวตำบลเขาไม้แก้ว  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด  ตามนโยบายของรัฐบาล  “Amazing  Thailand  Local” และเป็นการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ทั้งนี้  นายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน   นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดงาน   ณ  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว