ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 90 ราย ดังนี้ 1.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 29 ราย2.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 29 ราย 3.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 22 ราย และ 4.สพม.ร้อยเอ็ด จำนวน 10 ราย โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหมณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด