“ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว”

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายนิเวช อินสุวอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วย นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว”