สพป.ตรัง เขต 1 รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สพป.ตรัง เขต 1 และ รร.บ้านห้วยม่วง รับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากคณะติดตาม สพฐ. นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษา สพฐ. นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ. และคณะ โดยมีนางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง ผอ.กลุ่ม ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1