การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบหมายนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการการศึกษาที่ส่งผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มโรงเรียนที่ 7 บางระกำ-ท่านางงาม และกลุ่มโรงเรียนที่ 8 จตุบูรพา ณ หอประชุมโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/7262562013813975/?d=n