สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย กรณีโรงเรียนเกิดเหตุวาตภัย ณ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง และ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย สร้างขวัญกำลังใจ และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน กรณีโรงเรียนเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง และ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2