ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือน)

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๖ เดือน) โดยมี นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธาน ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ กรรมการ นายประมวล บุญทีฆ์ ผอ.สพป.จันบุรี เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ พร้อมนี้ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมให้การต้อนรับ และขอขอบคุณผู้บริหารคณะครู นักเรียน ที่มาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน มา ณ โอกาสนี้