ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฐมนิเทศครูใหม่

2 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมชาลวัน ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บรรยายพิเศษนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เขต 2 และ สพม.พิจิตร รวมจำนวน 83 คน ในพิธีปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่