สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น.  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนรายละเอียดข้อมูลตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด  และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2