สพป.น่าน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครสวรรค์ เขต 1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพล เพ็งน้อย รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และคณะ จำนวน 20 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 และการจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพกิจการลูกเสือ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) และแผนปฏิบัติการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2