สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565”   

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายจินดา วงศ์อำมาตย์  นายวิทยา  วังคะฮาต  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 15/2565  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.  เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน  จากนั้น ได้ประชุมบอร์ดบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อยณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2