นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบให้ ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านแกวิทยายน กรณีประสบวาตภัย ต้นไม้ล้มทับบ้านพักได้รับความเสียหาย

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบให้ ศูนย์ ฉก.ชน.สำนักงานเขตพื้นทมี่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นำโดย นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านแกวิทยายน กรณีประสบวาตภัย ต้นไม้ล้มทับบ้านพักได้รับความเสียหาย ในการนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,100 บาท พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)