สพป.พิจิตร เขต 1 Zoom Meeting สถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา

11 พฤษภาคม 2565 ที่ห้อง War Room ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting ในการติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบและการดำเนินงาน ของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565