สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา รุ่น 2

11 พฤษภาคม 2565 ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วย ชากังราว จำกัด เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา มีครูผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการประเมิน ของ สพป.พิจิตร เขต 1 กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมที่ห้องชาลวัน ซึ่ง บริษัทเฉาก๊วย ชากังราว จำกัด โดย ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ในฐานะประธานโครงการฯ พร้อมคณะ ให้การสนับสนุนงบประมาณ และเป็นวิทยากร