สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นายนิเวช อินสุวอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานโดยการบริหารงานสถานีแก้หนี้ครูแบบเชิงคุณภาพ ด้วยวงจรการบริหารงาน PDCA ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1