สพป.ปปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายจินดา  วงศ์อำมาตย์  และนายวิทยา วังคะฮาต  รอง ผอ. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณา (1) การเตรียมศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาแทนศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการเดือนกันยายน 2565 (2) การเตรียมศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบงานแทนศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการเดือนกันยายน 2565 โดยปฏิบัติหน้าที่และศึกษางานคู่ขนาน (3) กำหนดตารางออกนิเทศ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2