สพป.พิจิตร เขต 1 พิจารณาทุนการศึกษา

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนผู้รับทุนโครงการทุนการศึกษา ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษา พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบกรศึกษาระดับ ม.ต้น ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 11 คน คัดให้เหลือ 5 คน ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรพิจารณาต่อไป