สพป.ปจ.2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 7/2562

       วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่    มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปฏิบัติทุกวันจันทร์  จากนั้น ได้พูดคุยกับคณะบุคลากรในสังกัด พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป