สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25 62 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่