สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการชี้แจงภารกิจของ สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมรับชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นำื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดนมี ดร.บุญรักษ์ รอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้เข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนำไปขยายผลให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เห็นถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิ และออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)