ผอ.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” และตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

       วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว  นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางสมพร คำพานุช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนางสาวเปมิกา สังฆฤทธิ์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการดำเนินงานกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย  จากนั้น เวลา 11.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน และให้กำลังใจครูและนักเรียน ของวันแรกในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด